FN förklarar Bibelns vishet

Enligt Bibeln är Kung Salomo den visaste av dem alla.
I en av hans författade verk, Ordspråksboken, skriver han just om visheten så här:

”Jag [Visheten] var med när han bredde ut himlarna och lät källorna i havens djup flöda fram, när han stakade ut horisonten och molnen uppstod. Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskrida dem. Jag var med när han lade jordens grund. Ja, jag fanns alltid vid hans sida” (Ordspråksboken 8:27-29)

Just den här meningen, Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskrida dem, är märklig.

Gräns för haven att inte överskrida?

Men, tack vare FN så kan vi nu ännu en gång få en begriplig bild.

FN använder sig av ”Flat Earth” kartan. Alltså den kartan som används av de som menar att jorden är platt.

flat_earth_UN_flag

Då ser vi hur enligt den kartan så bildar Antarktis en vägg av is runt kanten, så att vattnet inte överskrider gränsen.

Tack FN!

Mer om FNs karta, som förklarar flygrutter. Klicka här

Annonser