Apropå Svenska kyrkan och islam

Apropå en tidigare artikel på dkmi, där det öppet deklareras från biskopen att det är: ”självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud.”

Med den logiken så måste frågan ändå ställas:
Jesus är Gud. Gud är Allah. Då innebär det väl att Jesus är Allah?

Varför är inte kristna lika välkomna i muslimernas gemenskap med sina attribut?

Eller kan det vara så som komikern konstaterade att det numera är en politisk gemenskap som övervakar rättvisemärkta produkter och engagerar sig i palestinagrupper?

 

SD, Stefan Löfven och nazismen

Alla i Sverige har någon form av relation till Sverigedemokraterna.

Stefan Löfvens verkar vara att han tar till det som det värsta tänkbara att associeras till.

Exempel är det nya i Stefan Löfvens tal han håller. Exempelvis under SSUs jubileum i helgen.
Så fort han tar upp Moderaterna eller Anna Kinberg Batra, så använder han ordet SD i samma mening.
En teknik som skall skrämma alla.
Stefan Löfven anser ju att SD är ett nazistiskt och rasistiskt parti.

Det må så vara att SD har en hel del uppseendeväckande tankar. Absolut.

Men, att Socialdemokraternas systerparti i Mellanöstern själva har konkreta och starka kopplingar till Nazisterna verkar inte beröra honom.
Att ledaren mötte med Hitler själv, det bekommer inte Stefan Löfven.

stefan-lc3b6fven-heilar

Så,
Stefan Löfven vill alltså svärta ner den som vill samarbeta med SD, för att vara rasist och kanske till och med Nazist, när hans eget parti samarbetar och stöttar partier iMellanöstern som öppet samarbetade med Hitler.

 

Hur kommer det sig att ingen journalist frågar honom omdet?

Svenska kyrkans smarta väg i Israelfrågan

En komiker konstaterar skärpt:

Socialdemokraterna har infiltrerat och avkristnat Svenska Kyrkan på ett föredömligt sätt.
Idag är det en organisation som övervakar rättvisemärkta produkter och palestinagrupper

Svenska kyrkans hat och förakt mot Israel blev alla tydligt påminda om, när prästen Hammar inte stod ut att en judisk ambassadör tackade för en stöttande publik under prideparaden i Stockholm.

Hon kunde inte låta bli att låta sitt tvångsbeteende och mani ta över känslolivet och twittra iväg något oerhört opassande för en som påstår sig företräda den Judiska Messias.

Frågan som bör ställas nu lyder: är inte detta en briljant taktik av svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är en oerhörd maktfaktor i Sverige.
Den sitter på otrolig makt och enorma ekonomiska resurser och fastigheter.

Svenska kyrkan och vänstern knyter allt starkare band med islam.
Genom att hyckla mest i hela världen i Israel/Judefrågan och öppet visa sitt illvilja genom uttalanden som denna ovan, får de många israelvänner och vanligt sunda människor att ta avstånd och lämna kyrkan.

Då Svenska kyrkan är en demokratisk församling stärker då palestinavännerna sina positioner och föreningen med muslimerna blir smärtfri och ohotad.

Svenska Kyrkan och muslimerna tillber nämligen samma gud, enligt sitt överhuvud: Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. -Ärkebiskop Antje Jackelén

Smart drag!